8. Marcajele Rutiere

Marcajele Rutiere

Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreunã cu alte mijloace de semnalizare rutierã pe care le completeazã sau le precizeazã semnificația. Marcajele se aplicã pe suprafața pãrții carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrãri de artã, pe accesorii ale drumurilor, precum și pe alte elemente și construcții din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie sã fie reflectorizante sau însoțite de dispozitive reflectorizante care trebuie sã-și pãstreze proprietãțile de reflexie și pe timp de ploaie sau ceațã.
Marcajele nu trebuie sã incomodeze în nici un fel desfãșurarea circulației, iar suprafața acestora nu trebuie sã fie lunecoasã. Marcajele pe partea carosabilã se executã cu microbile de sticlã și pot fi însoțite de butoni cu elemente retroreflectorizante. ( Art. 75 din Reg. ).

Marcajele sunt de regulã de culoare albã, cu excepția celor ce se aplicã pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare albã, neagrã sau galbenã și neagrã, precum și a celor provizorii, folosite la organizarea circulației în zona lucrãrilor, care sunt de culoare galbenã, în zonele periculoase sau unde staționarea vehiculelor este limitatã în timp, marcajele pot fi și de alte culori.
( Art. 83 alin. 6 din Reg.).

MARCAJELE APLICATE PE DRUMURILE PUBLICE SUNT:

a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulație;
2. de separare a benzilor pe același sens;

b) de delimitare a pãrții carosabile;

c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru bicicliști;

d) diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spații interzise;
3. pentru interzicerea staționãrii;
4. pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. sãgeți sau inscripții;

e) laterale aplicate pe:
1. lucrãri de artã (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stâlpi și copaci situați pe platforma drumului;
4. borduri.

( Art. 76 din Reg. ).

 

Administratorul drumului public este obligat sã aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupã caz, atât pentru separarea sensurilor și benzilor de circulație, cât și pentru delimitarea pãrții carosabile.

MARCAJUL LONGITUDINAL FORMAT DINTR-O LINIE CONTINUÃ SIMPLÃ SAU DUBLÃ INTERZICE ÎNCÃLCAREA ACESTUIA.

Marcajul format dintr-o linie continuã aplicatã pe bordura trotuarului sau la marginea pãrții carosabile interzice staționarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoțește un indicator de interzicere a staționãrii, aceasta precizeazã lungimea sectorului de drum pe care este valabilã interzicerea. Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteazã banda pe care este aplicat și un marcaj simbolizând o anumitã categorie sau anumite categorii de vehicule semnificã faptul cã banda este rezervatã circulației acelei sau acelor categorii de vehicule. ( Art. 77 din Reg. ).

MARCAJUL LONGITUDINAL FORMAT DINTR-O LINIE DISCONTINUÃ SIMPLÃ SAU DUBLÃ PERMITE TRECEREA PESTE ACESTA, DACÃ MANEVRA SAU REGLEMENTÃRILE INSTITUITE IMPUN ACEST LUCRU. ( Art. 78 din Reg.).

MARCAJUL CU LINIE DISCONTINUÃ POATE FI SIMPLU  SAU DUBLU ȘI SE FOLOSEȘTE ÎN URMÃTOARELE SITUAȚII:

a) marcajul cu linie discontinuã simplã:
1. pentru separarea sensurilor de circulație, pe drumurile cu douã benzi și circulație în ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulație pe același sens, pe drumurile cu cel puțin douã benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuã la una continuã, în localitãți acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrãzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulație;
5. pentru marcaje de ghidare în intersecții

b) marcajul cu linie discontinuã dublã, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoțit de dispozitive luminoase speciale

 

LINIA CONTINUÃ SE FOLOSEȘTE ÎN URMÃTOARELE SITUAȚII:

a) linia continuã simplã, pentru separarea sensurilor de circulație, a benzilor de același sens la apropierea de intersecții și în zone periculoase;
b) linia continuã dublã, pentru separarea sensurilor de circulație cu minimum douã benzi pe fiecare sens, precum și la drumuri cu o bandã pe sens sau în alte situații stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliției rutiere.

ÎN CAZUL MARCAJULUI LONGITUDINAL FORMAT DINTR-O LINIE CONTINUÃ ȘI UNA DISCONTINUÃ ALÃTURATE, CONDUCÃTORUL DE VEHICUL TREBUIE SÃ RESPECTE SEMNIFICAÞIA LINIEI CELEI MAI APROPIATE ÎN SENSUL DE MERS.

Pe drumurile cu circulație în ambele sensuri prevãzute cu o singurã bandã pe sens, pe distanța cuprinsã între indicatoarele de avertizare “Copii”, aferente celor douã sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executã cu linie continuã. (Art. 79 alin. 1 , 2,3 și 4 din Reg. ).

Marcajele de delimitare a pãrții carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executã la limita din dreapta a pãrții carosabile în sensul de mers, cu excepþia autostrãzilor și a drumurilor expres, unde marcajul se aplicã și pe partea stângã, lângã mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulație. Aceste marcaje pot fi cu linie continuã sau discontinuã simplã.

Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sã o urmeze în traversarea unei intersecții ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulație nu sunt coliniare.

MARCAJELE PENTRU INTERZICEREA STAȚIONÃRII  SE POT REALIZA:
a) prin linie continuã galbenã aplicatã pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a pãrții carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie în zig-zag la marginea pãrții carosabile.

MARCAJELE PRIN SÃGEȚI SUNT FOLOSITE PENTRU:
a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentarã pentru vehicule lente, banda care se suprimã prin îngustarea pãrþii carosabile);
c) repliere, numai în afara localitãþilor pe drumuri cu o bandã pe sens și dublu sens de circulație.  ( Art.80 alin. 1,2,3,4 din Reg. )

Marcajul transversal constând dintr-o linie continuã, aplicatã pe lãțimea uneia sau mai multor benzi, indicã linia înaintea cãreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului “Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusã printr-un semnal luminos, printr-o comandã a agentului care dirijeazã circulația, de prezența unei treceri la nivel cu o cale feratã, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. înaintea marcajului ce însoțește indicatorul “Oprire” se poate aplica pe partea carosabilã inscripția “Stop“.

Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuã, aplicatã pe lãțimea uneia sau mai multor benzi, indicã linia care nu trebuie depãțitã atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilã un marcaj sub forma de triunghi având o laturã paralelã cu linia discontinuã, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.

Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indicã locul pe unde pietonii trebuie sã traverseze drumul. Aceste linii au lãțimea mai mare decât a oricãror alte marcaje.

Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fațã de axul drumului, indicã locul destinat traversãrii pãrții carosabile de cãtre bicicliști. ( Art.81 alin. 1,2,3,4, din Reg. )

În scopul sporirii impactului vizual asupra participanților la trafic, pe partea carosabilã se pot executa marcaje sub formã de inscripții, simboluri și figuri.

Pe autostrãzi, pe drumurile expres și pe drumuri naționale deschise traficului internațional (E), la extremitãþile pãrții carosabile se aplicã marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducãtorilor de autovehicule la ieșirea de pe partea carosabilã. ( Art.82 alin.1 și 2 din Reg. )
Marcajele, cum sunt: sãgețile, inscripțiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificația indicatoarelor sau pentru a da participanților la trafic indicații care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.

Marcajul sub forma unei sau unor sãgeți, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obligã la urmarea direcției sau direcțiilor astfel indicate. Sãgeata de repliere care este oblicã fațã de axul drumului, aplicatã pe o bandã sau intercalatã într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeazã obligația ca vehiculul care nu se aflã pe banda indicatã de sãgeatã sã fie condus pe acea bandã.
Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnificã interzicerea staționãrii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completatã cu înscrisul “Bus” sau “Taxi” poate fi folositã pentru semnalizarea stațiilor de autobuze și troleibuze, respectiv de taximetre.
Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteazã spațiul interzis circulației.
Marcajele se pot aplica și pe ziduri de sprijin, parapete de protecție sau alte amenajãri rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducãtorilor de vehicule. (Art. 83 alin. 1,2,3,4,5 din Reg.)

Recomand videoclipul de pe scoalarutiera.ro:

Leave a Reply