27.Obligațiile participanților la trafic 2

OBLIGAȚII LA TRECERI  LA NIVEL CU CALEA FERATÃ

Trecerile la nivel cu calea feratã se clasificã astfel:

1. treceri la nivel cu calea feratã curentã ( care pot fi pãzite sau nepãzite )

2. treceri la nivel cu cale feratã industrialã

La trecerea la nivel cu calea feratã curentã, conducãtorul de vehicul este obligat sã circule cu vitezã redusã și sã se asigure cã din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
( Art. 136 alin. 1 din R )

Conducãtorul de vehicul poate traversa calea feratã curentã prevãzutã cu bariere sau semibariere, dacã acestea sunt ridicate și semnalele luminoase și sonore nu funcționeazã, iar semnalul cu
luminã albã intermitentã cu cadențã lentã este în funcțiune. Când circulația la trecerea la nivel cu calea feratã curentã este dirijatã de agenți de cale feratã, conducãtorul de vehicul trebuie sã respecte semnalele acestora.

CONDUCÃTORUL DE VEHICUL ESTE  OBLIGAT SÃ OPREASCÃ ATUNCI CÂND:

a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;

b) semnalul cu lumini roșii și/sau semnalul sonor sunt în funcțiune;

c) întâlnește indicatorul „Trecerea la nivel cu calea feratã simplã, fãrã bariere”, „Trecerea la nivel cu calea feratã dublã, fãrã bariere” însoþite de indicatorul „Oprire”.

Vehiculele trebuie sa opreascã, în ordinea sosirii, în dreptul indicatoarelor prevãzute la aliniatul de mai sus lit. c) sau, dupã caz, înaintea marcajului pentru oprire, în locul în care existã vizibilitate
maximã asupra cãii ferate ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise în curs de coborâre sau ridicare.                                                                                                                      (Art. 138 alin. 1 și 2 din Reg )

În cazul imobilizãrii unui vehicul pe calea feratã, conducãtorul acestuia este obligat sã scoatã imediat pasagerii din vehicul și sa elibereze platforma cãii ferate, iar când nu este posibil, sã semnalizeze prezența vehiculului cu orice mijloc adecvat.

Participanții la trafic care se gãsesc în apropierea locului unde un vehicul a rãmas imobilizat pe calea feratã, sunt obligați sã acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezenței lui.

Conducãtorului de vehicul ii este interzis sã treacã sau sã ocoleascã porțile de gabarit instalate înaintea cãilor ferate electrificate, dacã înãlțimea sau încãrcãtura vehiculului atinge ori depãșește partea superioarã a porții.
( Art. 139 alin. 1 -3 din Reg )

La intersectarea unui drum public cu o calea feratã industrialã, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupã semnalizarea corespunzãtoare și din timp de cãtre cel puțin un agent de cale feratã.
În cazul prevãzut la alin.de mai sus, conducãtorii de vehicule sunt obligați sã se conformeze semnificației semnalelor agenților de cale feratã.
( Art. 140 alin. 1 și 2 din Reg )

OBLIGAȚII  PE AUTOSTRÃZI

Pe autostrãzi este interzisã circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depãșite, fãrã autorizaþie specialã de transport eliberatã de administratorul drumului public, conform reglementãrilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animalã, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor și mopedelor, a tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru
lucrãri agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depãși viteza de 50 km/h.

De asemenea, pe autostrãzi sunt interzise învãțarea conducerii unui vehicul, încercãrile prototipurilor de șasiuri și de autovehicule, manifestațiile, defilãrile, caravanele publicitare, antrenamentele și competițiile sportive de orice fel, precum și cortegiile.

Se interzice circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgențã, cu excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar.

Circulația autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mãrfuri se efectueazã, de regulã, numai pe banda marginalã din partea dreaptã a autostrãzii, în sensul de mers.
( Art. 74 alin. 1 -4 din OUG )

Conducãtorii de autovehicule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazilor și sa nu
stânjeneascã în niciun fel circulația acestora.

Conducãtorii de autovehicule care urmeazã sa pãrãseascã autostrada sunt obligați sa semnalizeze din timp și sa se angajeze pe banda de ieșire (de decelerare).
( Art. 169 alin. 1 și 2 din Reg )

Circulația autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mãrfuri se desfãșoarã pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu excepția cazului în care se efectueazã depãșirea
sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.
( Art. 170 din Reg )

OBLIGAȚII PENTRU CONDUCÃTORII ÎNCEPÃTORI

Conducãtorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galben, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagrã, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, dupã cum urmeazã:

a) la motocicleta, în partea din spate lângã numãrul de înmatriculare;

b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta, în partea stanga jos;

c) la autovehiculul care nu este prevãzut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stanga sus;

d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în partea din spate stanga sus;

e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stanga sus.

CONDUCATORULUI DE VEHICUL PREVÃZUT LA ACEST ALINIAT ÎI ESTE INTERZIS:

a) sa conducã autovehicule care transporta mãrfuri sau produse periculoase;

b) sa conducã vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;

c) sa conducã vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.
( Art. 149 alin 1 și 2 din Reg )

ALTE OBLIGAȚII

CONDUCÃTORUL DE AUTOVEHICUL SAU DE TRAMVAI ESTE OBLIGAT:

1. sa aibã asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și, dupã caz, atestatul profesional, precum și celelalte documente prevãzute de legislația în vigoare;

2. sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul și sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate și admise și/sau la dimensiunile maxime admise
de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse;

3. sa verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, sa menținã permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, precum și placutele cu numãrul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului și remorcii;

4. sa permitã controlul stãrii tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în condițiile legii;

5. sa se prezinte la verificarea medicalã periodicã, potrivit legii;

6. sa aplice pe parbrizul și pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducãtorii de autovehicule incepatori, dacã are o vechime mai mica de un an de la obținerea permisului de
conducere. ( Art. 147 din Reg )

Se interzice conducatorului de autovehicul sau de tramvai:

1. sa conducã un autovehicul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberata fãrã drept de circulație sau a carei valabilitate a expirat;

2. sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numãrul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;

3. sa transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicleta sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mãrfuri;

4. sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra încãrcãturii, pe pãrțile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria
autocamionului, pe scãri și în remorca, cu excepția celei special amenajate pentru transportul persoanelor;

5. sa transporte copii în varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului, chiar dacã sunt ținuți în brate de persoane majore;

6. sa transporte în și pe autoturism obiecte a cãror lungime sau latime depãșește, împreunã cu incarcatura, dimensiunile acestuia;

7. sa deschidã ușile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa porneascã de pe loc cu ușile deschise;

8. sa aibã în timpul mersului preocupãri de natura a-i distrage în mod periculos atenția ori sa foloseascã instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranta a lui și a celorlalți participanți la trafic;

9. sa între pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilã ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot
pune în pericol siguranta circulației;

10. sa aibã aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afișe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrang sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, atât din interior, cat și din exterior;

11. sa aibã aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cat și din exterior, cu excepția celor omologate și certificate, prin marcaj corespunzãtor, de cãtre autoritatea competenta;

12. sa aibã aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueazã eficacitatea acestora, precum și pe placutele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare, care impiedica citirea numãrului de înmatriculare sau de înregistrare;

13. sã lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandã, sã opreascã motorul ori sa decupleze transmisia în timpul mersului;

14. sã foloseascã în mod abuziv mijloacele de avertizare sonorã;

15. sã circule cu autovehiculul cu masa totalã maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheața sau polei, fãrã a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele și pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului;

16. sã circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevãzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintã taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisã;

17. sã conducã un autovehicul care emana noxe peste limita legalã admisã ori al cãrui zgomot în mers sau stationare depãșește pragul fonic prevãzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;

18. sã circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;

19. sã sãvârșeascã acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalți participanți la trafic;

20. sã circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;

21. sã arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanțe.
( Art. 148 din Reg )

 

Lasă un răspuns