26. Obligațiile participanților la trafic 1

OBLIGAȚIILE  PARTICIPANȚILOR LA TRAFIC

Participanții la trafic trebuie sã aibã un comportament care sã nu afecteze  fluența și siguranța circulației, sã nu punã în pericol viața sau integritatea corporalã a persoanelor și sã nu aducã prejudicii proprietãții publice ori private. Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, sã înmâneze acestuia documentul de identitate sau, dupã caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și documentele prevãzute de lege.
( Art. 35 alin. 1 și 2 din OUG )

Participanții la trafic sunt obligați sã anunțe administratorul drumului public ori cea mai apropiatã unitate de poliție atunci când au cunoștința despre existența pe drum a unui obstacol sau a oricãrei alte situații periculoase pentru fluența și siguranța circulației.

Se interzice oricãrei persoane sã arunce, sã lase sau sã abandoneze obiecte, materiale ori substanțe sau sã creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligatã sã îl înlãture și, dacã nu este posibil, sã îi semnalizeze prezența și sã anunțe imediat administratorul drumului public și cea mai apropiatã unitate de poliție.
( Art. 96 alin. 1 și 2 din Reg )

OBLIGAȚII  ÎN CAZ DE ACCIDENT

Accidentul de circulație este evenimentul care îndeplinește cumulativ urmãtoarele condiții:

a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rãnirea uneia sau mai multor persoane ori cel puțin un vehicul a fost avariat sau au rezultat alte pagube materiale;

c) în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.

( Art. 75 din OUG )

Orice persoanã care este implicatã sau are cunoștințã de producerea unui accident de circulație în urma cãruia a rezultat moartea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transportã mãrfuri periculoase este obligatã sã anunțe de îndatã poliția și sã apeleze numãrul național unic pentru apeluri de urgențã 112, existent în rețelele de telefonie din România.
( Art. 77 alin. 2 din OUG )

Conducãtorul de vehicul implicat într-un accident de circulație în urma cãruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sã-l scoatã imediat în afara pãrții carosabile ori, dacã nu este posibil, sã-l deplaseze cât mai aproape de bordurã sau acostament, semnalizându-l corespunzãtor și sã se prezinte în termen de 24 ore la unitatea de poliție pe raza cãreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.
( Art. 79 alin. 1 din OUG )

Conducãtorul unui vehicul implicat într-un accident de circulație în urma cãruia a rezultat moartea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții unei persoane este obligat sã ia mãsuri de
anunțare imediatã a poliției, sã nu modifice sau sã șteargã urmele accidentului și sã nu pãrãseascã locul faptei.
( Art. 77 alin. 1 din OUG )

Este interzis oricãrei persoane sã schimbe poziția vehiculului implicat întrun accident de circulație în urma cãruia a rezultat moartea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții uneia sau a mai multor persoane, sã modifice starea locului sau sã șteargã urmele accidentului fãrã încuviințarea poliției care cerceteazã accidentul.
( Art. 77 alin. 3 din OUG )

Conducãtorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se aflã în procesul de instruire practicã a unei persoane pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorului autoritãții competente în timpul desfãșurãrii probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicați într-un accident de circulație, le este interzis consumul de alcool sau de substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupã producerea evenimentului și pânã la testarea concentrației alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. În situația în care nu sunt respectate dispozițiile alin. de mai sus, se considerã cã rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectã starea conducãtorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.                                                                 ( Art. 78 alin. 1 și 2 din OUG ).

Proprietarul sau deținãtorul al cãrui autovehicul, remorcã sau tramvai a fost avariat în alte împrejurãri decât într-un accident de circulație este obligat sã anunțe în termenul legal prevãzut de lege , poliția pe raza cãreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
( Art. 80 alin. 1 din OUG )

OBLIGAȚII PRIVIND  SEMNALELE CONDUCÃTORILOR

În circulația pe drumurile publice conducãtorii de vehicule pot folosi, în condițiile prevãzute de regulament, mijloacele de avertizare sonorã și luminoasã aflate în dotare și omologate

În circulația pe autostrãzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene (E) conducãtorii de autovehicule sunt obligați sã foloseascã și în timpul zilei luminile de întâlnire.

Conducãtorii motocicletelor și mopedelor sunt obligați sã foloseascã luminile de întâlnire pe toatã durata deplasãrii acestora pe drumurile publice.

În circulația pe drumurile publice se interzice deținerea la vedere, montarea și folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonorã și luminoasã pe și în alte autovehicule decât cele prevãzute de
lege, precum și deținerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbã buna funcționare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.  Conducãtorii de autovehicule pot
folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de mãsurare a vitezei.
( Art. 44 alin. 1,2,3,4 și 5 din OUG )

Conducãtorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupã caz, înaintea efectuãrii oricãrei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
( Art. 112 din Reg )

(1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel puțin 25 m fata de cei cãrora li se adreseazã, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului și fãrã sa îi determine pe aceștia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulației.

(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folositã în zonele de acțiune a indicatorului „Claxonarea interzisã”.

Se excepteazã de la prevederile alin.2 de mai sus:

a) conducãtorii autovehiculelor cu regim de circulație prioritara când se deplaseaza în acțiuni de intervenții sau în misiuni care au caracter de urgenta;

b) conducãtorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
( Art. 113 alin. 1,2 și 3 din Reg ).

Conducãtorii de autovehicule, tramvaie și mopede sunt obligați sa foloseascã instalațiile de iluminare și/sau semnalizare a acestora, dupã cum urmeazã:

a) luminile de poziție sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabilã în afarã localitãților, de la lãsarea serii și pana în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drumul public;

b) luminile de intalnire sau de drum, în mers, atât în localitãți, cat și în afarã acestora, dupã gradul de iluminare a drumului public;

c) luminile de intalnire și cele de ceata pe timp de ceata densa;

d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care însoțesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane și cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta mãrfuri
ori produse periculoase, în timpul zilei;

e) luminile de intalnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drum;

f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat cãtre înapoi;

g) luminile indicatoare de direcție pentru semnalizarea schimbãrii direcției de mers, inclusiv la punerea în mișcare a vehiculului de pe loc.

Pe timpul nopții, la apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducãtorii acestora sunt obligați ca de la o distanta de cel puțin 200 m sã foloseascã luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducãtorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula în fata sa, acesta este obligat sa foloseascã luminile de intalnire de la o distanta de cel puțin 100 m.

Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusã conducãtorii de autovehicule și tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de cãtre politisti sunt obligați sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum dacã nu incalca astfel prevederile alin. de mai sus .

Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusã autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare și semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fãrã a avea în funcțiune pe partea stanga, în fata o lumina de intalnire și în spate una de poziție.
( Art. 114 alin. 1,2,3 și 4 din Reg )

LUMINILE DE AVARIE SE FOLOSESC ÎN URMÃTOARELE SITUAȚII:

a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilã;

b) când vehiculul se deplaseaza foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic;

c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.

În situațiile prevãzute la alin. de mai sus, conducãtorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie sa punã în funcțiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi și în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulației pe sensul de mers.
( Art. 114 alin. 5 și 6 din Reg )

Când circula prin tunel conducãtorul de vehicul este obligat sa foloseascã luminile de intalnire.

UN VEHICUL POATE FI OPRIT SAU  STATIONAT CU TOATE LUMINILE STINSE, ÎN LOCURILE ÎN CARE ACESTE MANEVRE SUNT PERMISE, ATUNCI CÂND SE AFLĂ:

a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanțã de cel puțin 50 m;

b) în afara partii carosabile, pe un acostament consolidat;

c) în localitãți, la marginea partii carosabile, în cazul motocicletelor cu douã roți, fãrã ataș și a mopedelor, care nu sunt prevãzute cu sursã de energie.
( Art. 115 din Reg )

Conducãtorii de vehicule sunt obligați sã semnalizeze schimbarea direcției de deplasare, depãșirea, oprirea și punerea în mișcare.

INTENȚIA CONDUCÃTORILOR DE AUTOVEHICULE, TRAMVAIE SAU MOPEDE DE A SCHIMBA DIRECȚIA DE MERS, DE A IEȘI DINTR-UN RÂND DE VEHICULE STATIONATE SAU DE A INTRA ÎNTR-UN ASEMENEA RÂND, DE A TRECE PE O ALTA BANDA DE CIRCULAÞIE SAU DE A VIRA SPRE DREAPTA ORI SPRE STÂNGA SAU CARE URMEAZÃ SÃ EFECTUEZE ÎNTOARCERE, DEPASIRE ORI OPRIRE SE SEMNALIZEAZÃ PRIN PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A LUMINILOR INDICATOARE DE DIRECȚIE CU CEL PUȚIN 50 M ÎN LOCALITÃȚI ȘI 100 M ÎN AFARÃ LOCALITÃȚILOR, ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EFECTUÃRII MANEVRELOR.

Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilã se semnalizeazã cu lumina roșie din spate.
( Art. 116 alin. 1,2 și 3 din Reg )

Conducãtorii vehiculelor cu douã roți, precum și ai celor cu tracțiune animalã ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligați sã efectueze urmãtoarele semnale:

a)brațul stâng întins orizontal atunci când intenționeazã sã schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depãși;

b)brațul drept întins orizontal atunci când intenționeazã sã schimbe direcția de mers spre dreapta;

c)brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționeazã sã opreascã.

(2)Semnalele prevãzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puþin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.
( Art. 117 din Reg)

OBLIGAȚII PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE

Conducãtorii de autovehicule și persoanele care ocupã locuri prevãzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranțã omologate trebuie sã le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția cazurilor prevãzute în regulament.

Pe timpul deplasãrii pe drumurile publice, conducãtorii motocicletelor, mopedelor și persoanele transportate pe acestea au obligația sã poarte cascã de protecție omologatã.

Conducãtorilor de vehicule le este interzisã folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se aflã în timpul mersului, cu excepția celor prevãzute cu dispozitive tip mâini libere.
( Art. 36 alin. 1,2 și 3 din OUG )

Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înãlțimea sub 150 cm trebuie sã poarte centuri de siguranþã adaptate greutãții și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportã numai în dispozitive de reținere omologate.

Conducãtorilor de autovehicule le este interzis sã transporte copii cu vârsta de pana la 12 ani pe scaunul din fațã, chiar dacã sunt ținuți în brațe de persoane majore, în timpul deplasãrii pe drumurile publice.

Se interzice conducãtorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupã scaunul din fațã sã ținã în brate animale în timpul deplasãrii pe drumurile publice.

SE EXCEPTEAZÃ DE LA OBLIGAȚIA DE A PURTA CENTURA DE SIGURANȚÃ:

a) conducãtorii de autoturisme pe timpul executãrii manevrei de mers înapoi sau care staționeazã;

b) femeile în stare vizibilã de graviditate;

c) conducãtorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;

d) persoanele care au certificat medical în care sa fie menþionatã afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranțã;

e) instructorii auto, pe timpul pregãtirii practice a persoanelor care învațã sã conducã un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritãții competente în timpul desfãșurãrii probelor practice ale examenului pentru obþinerea permisului de conducere.

Persoanele care au certificat medical sunt obligate sa aibã asupra lor certificatul medical, în conținutul cãruia trebuie sa fie menționatã durata de valabilitate a acestuia.
( Art. 97 alin. 1 -5 din Reg )

OPRIREA OBLIGATORIE

OPRIREA PARTICIPANȚILOR LA TRAFIC ESTE OBLIGATORIE ȘI LA SEMNALELE DATE DE:

a) Polițiștii de frontierã;

b) Îndrumatorii de circulație ai Ministerului Apãrãrii;

c) Agenții de cale feratã, la trecerile la nivel;

d) Personalul autorizat din zona lucrãrilor pe drumurile publice;

e) Membrii patrulelor școlare de circulaþie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitãþilor de învãțãmânt;

f) Nevãzãtori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceștia traverseazã stradã.

( Art. 89 alin. 1 din Reg )

PERSOANELE PREVÃZUTE LA alin.  a) -d) POT EFECTUA ȘI URMÃTOARELE SEMNALE:

a) balansarea brațului în plan vertical, cu palma mâinii orientatã cãtre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;

b) rotirea vioaie a brațului, care semnifica mãrirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grãbirea traversãrii drumului de cãtre pietoni.

( Art. 89 alin. 2 din Reg )

 

Lasă un răspuns