24.Răspunderea contravențională

RÃSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALÃ

Încãlcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgențã, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenții și se sancționeazã cu avertisment ori cu amendã ca sancțiune principalã și, dupã caz, cu una dintre sancțiunile complementare: ( Art. 95 alin 1 din OUG )

a) Aplicarea punctelor de penalizare;
b) Suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce, pe timp limitat;
c) Confiscarea bunurilor destinate sãvârșirii contravențiilor prevãzute în prezenta ordonanțã de urgențã ori folosite în acest scop;
d) Imobilizarea vehiculului;
e) Radierea din oficiu a înmatriculãrii sau înregistrãrii vehiculului;
( Art. 96 alin. 2 din OUG )

CONTRAVENȚII CARE ATRAG ȘI  SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE AUTOVEHICULE PE 30 ZILE:

1. depãșirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea feratã;

2. neacordarea prioritãții de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentarã a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

3. neacordarea prioritãții de trecere vehiculelor care au acest drept;

4. nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;

5. nerespectarea regulilor privind depãșirea;

6. nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

7. În situația când conducãtorul de vehicul implicat într-un accident de circulație în urma cãruia a rezultat numai avarierea vehiculului, acesta nu se prezinte imediat la unitatea de poliție pe
raza cãreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

8. dacã titularul permisului de conducere a sãvârșit contravenții care cumuleazã 15 puncte de penalizare;

( Art. 100 alin. 3 din OUG )

CONTRAVENȚII CARE ATRAG ȘI SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE AUTOVEHICULE PE 60ZILE:

1. nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depãșirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacã prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

2. nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public;

3. nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloanã;

4. circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectueazã regulamentar manevra de depãșire.

5. dacã titularul permisului de conducere cumuleazã din nou cel puþin 15 puncte de penalizare în urmãtoarele 12 luni de la data expirãrii ultimei suspendãri a exercitãrii dreptului de a conduce.

( Art. 101 alin. 3 din OUG )

CONTRAVENȚII CARE ATRAG ȘI SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE AUTOVEHICULE PE 90ZILE:

1. conducerea sub influența bãuturilor alcoolice, dacã fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;

2. conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, constatate de poliția rutierã împreunã cu specialiștii R.A.R;

3. neoprirea la trecerea la nivel cu calea feratã când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;

4. depãșirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatã, potrivit legii, cu mijloace
tehnice omologate ºi verificate metrologic.

( Art. 102 alin. 3 din OUG )

OBSERVAȚIE: în cazul în care conducãtorul de autovehicul sau tramvai sãvârșește, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouã faptã prevãzutã la situațiile de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe 30, 60 sau 90 zile, perioada de suspendare se majoreazã cu încã 30 de zile.

( Art. 103 alin. 2 din OUG )

CONTRAVENȚII CARE PE LÂNGÃ AMENDÃ ATRAG ȘI 2 PUNCTE DE PENALIZARE:

1. folosirea incorectã a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulã din sens opus;

2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepþia celor prevãzute cu dispozitive de tip „mâini libere”;

3. nerespectarea obligaþiei de a purta, în timpul circulaþiei pe drumurile publice, centura de siguranþã ori cãștile de protecție omologate, dupã caz;

4. depãșirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatã, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

5. circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers;

7. nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pe autostrãzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E);

8. oprirea neregulamentarã;

9. folosirea incorecta a luminilor de drum fata de autovehiculul care circula in fata sa, in aceeasi directie de mers.

( Art. 108 alin. 1 lit. a din OUG )

CONTRAVENȚII CARE PE LÂNGÃ AMENDÃ ATRAG ȘI 3 PUNCTE DE PENALIZARE:

1. oprirea nejustificatã sau circulația pe banda de urgențã a autostrãzilor ori oprirea pe partea carosabilã a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E);

2. depãșirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatã, potrivit legii, cu mijloace tehnice       omologate și verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacã prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

4. nepãstrarea unei distanþe corespunzãtoare fațã de vehiculul care îl precede, dacã prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

5. nerespectarea semnificaþiei indicatorului „ocolire”, instalat pe refugiul staþiilor de tramvai;

6. pãtrunderea într-o intersecție atunci când circulația în interiorul acesteia este blocatã;

7. staționarea neregulamentarã;

8. folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata;

( Art. 108 alin. 1 lit. b din OUG )

CONTRAVENȚII CARE PE LÂNGÃ AMENDÃ ATRAG ȘI 4 PUNCTE DE PENALIZARE :
1. nerespectarea obligațiilor care îi revin în cazul vehiculelor rãmase în panã sau avariate;

2. refuzul inmanarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;

3. depãșirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatã, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

4. circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceațã, ninsoare abundentã sau ploaie torențialã, cu un autovehicul fãrã lumini sau fãrã semnalizare corespunzãtoare;

5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberatã fãrã drept de circulație sau durata
acesteia a expirat;
( Art. 108 alin. 1 lit. c din OUG )

CONTRAVENȚII CARE PE LÂNGÃ AMENDÃ ATRAG ȘI 6 PUNCTE DE PENALIZARE :

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnicã a acestuia;

2. nerespectarea semnificației semnalelor regulamentare ale agenților de cale feratã care dirijeazã circulaþia la trecerile la nivel cu calea feratã;

3. depãșirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatã, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau înregistrare ori dacă placutele cu numarul de inmatriculare ori
de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate;

5. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separã sensurile de circulație pe autostradã;

6. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradã în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate;

7. executarea pe autostradã a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celãlalt prin zonele interzise, respectiv prin zona medianã sau racordurile dintre cele douã pãrți carosabile;

8. nerespectarea semnificației indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale feratã simplã, fãrã bariere; Trecere la nivel cu o cale feratã dublã, fãrã bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale feratã;

9. schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, dacã prin aceasta se încalcã marcajul longitudinal continuu care separã sensurile de circulație;

10. pãtrunderea într-o intersecție dirijatã prin semafoare, dacã prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției.

( Art. 108 alin. 1 lit d din OUG )

IMOBILIZAREA UNUI VEHICUL CONSTA IN SCOATEREA ACESTUIA IN AFARA PARTII CAROSABILE, PE ACOSTAMENT SAU CAT MAI APROAPE DE MARGINEA DRUMULUI, SI PUNEREA LUI IN IMPOSIBILITATE DE MISCARE PRIN FOLOSIREA UNOR DISPOZITIVE TEHNICE SAU A ALTOR MIJLOACE DE BLOCARE.
( Art. 96 pct. 7 din OUG )

IMOBILIZAREA UNUI VEHICUL SE DISPUNE DE CÃTRE POLIȚISTUL RUTIER ÎN CAZUL SÃVÂRȘIRII DE CÃTRE CONDUCÃTORUL ACESTUIA A UNEIA DINTRE URMÃTOARELE FAPTE:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu numãr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fãrã a avea montate plãcuþele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare;

b) conducerea unui vehicul a cãrui stare tehnicã pune în pericol grav siguranþa circulaþiei, deterioreazã drumul public sau afecteazã mediul;

c) conducerea unui vehicul cu încãlcarea regulilor referitoare la transportul mãrfurilor periculoase ori cu gabarite și/sau mase depãșite;

d) conducerea unui vehicul despre care existã date sau indicii cã face obiectul unei fapte de naturã penalã;

e) refuzã sã se legitimeze;

f) se aflã sub influența bãuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asiguratã de o altã persoanã;

g) nu respectã timpii de conducere și de odihnã prevãzuți de lege.

Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducãtorul acestuia ori unul dintre pasageri sãvârșește o faptã de naturã penalã sau este urmãrit pentru sãvârșirea unei infracțiuni.

( Art.117 alin.2 din OUG )

CONFISCAREA BUNURILOR DESTINATE ORI FOLOSITE LA SÃVÂRȘIREA  CONTRAVENȚIILOR:

Sunt supuse confiscãrii:
(a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decat cele prevazute de lege ;

b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

c) placutele cu numarul de inmatriculare sau inregistrare care nu corespund standardelor in vigoare si care sunt montate pe vehicule;

( Art. 96 alin. 6 din OUG )

 

 

Lasă un răspuns