23.Infracțiuni la regimul circulației

Infracțiuni la regimul circulației

Anularea permisului de conducere

Retragerea permisului de conducere

NERESPECTAREA DISPOZIȚIILOR PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE, CARE ÎNTRUNEȘTE ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE UNEI INFRACȚIUNI, ATRAGE RÃSPUNDEREA PENALÃ A PERSOANEI CARE SÃVÂRȘEȘTE FAPTA ȘI DUPÃ CAZ ANULAREA PERMISULUI DE CONDUCERE. ( ART. 84 DIN OUG )

Sunt considerate infracțiuni urmãtoarele fapte:

1. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de cãtre o persoanã care are o îmbibație alcoolicã de peste 0,80 g/l (starea de ebrietate) alcool pur în sânge ori se aflã sub influența unor substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
Dacã persoana aflatã în situația de mai sus efectueazã transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se aflã în procesul de instruire practicã a unei persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfãșurãrii probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere se considerã agravantã.

2. Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducãtorului unuiautovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritãții competente, aflat în timpul desfãșurãrii probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune recoltãrii probelor biologice sau testãrii aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.  ( Art. 87 alin. 5 din OUG )

3. Fapta conducãtorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autoritãții competente, aflat în timpul desfãșurãrii probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanțe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupã producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții uneia sau mai multor persoane, pânã la recoltarea probelor biologice ori pânã la testarea cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic sau pânã la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenței acestora în aerul expirat. ( Art. 90 alin. 1 din OUG )

Nu constituie infracțiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanțelor stupefiante, dupã producerea accidentului de circulație și pânã la sosirea poliției la fața locului, dacã acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sãnãtate sau de vãtãmarea corporalã a conducãtorului auto. ( Art. 90 alin. 2 din OUG )

4. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de către o persoană care nu posedã permis de conducere ori al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat, ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat[. ( Art. 86 alin 1 ºi 2 din OUG)

5. Deasemenea este infracțiune și se sancționeazã persoana care incredințeazã cu bunã științã un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se aflã în una dintre situațiile prevãzute la aliniatul de mai sus sau unei persoane care suferã de o boalã psihicã ori se aflã sub influența unor produse ori substanțe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. ( Art. 86 alin. 3 din OUG )

6. Pãrãsirea locului accidentului de cãtre conducãtorul vehiculului sau de cãtre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autoritãții competente, aflat în timpul desfãșurãrii probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulație în urma cãruia a rezultat uciderea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții uneia sau mai multor persoane ori dacã accidentul s-a produs ca urmare a unei infracțiuni, fãrã încuviințarea poliției care efectueazã cercetarea locului faptei. ( Art. 89 alin. 1 din OUG )

Deasemenea este consideratã infracțiune și fapta oricãrei persoane de a modifica starea locului sau de a șterge urmele accidentului de circulaþie din care a rezultat uciderea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții uneia sau mai multor persoane, fãrã acordul echipei de cercetare la faþa locului. ( Art.89 alin. 2 din OUG )

Nu constituie infracțiune fapta conducãtorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuși transportã persoanele rãnite la cea mai apropiatã unitate sanitarã în mãsurã sã acorde asistențã medicalã necesarã și la care a declarat datele personale de identitate și numãrul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacã se înapoiazã imediat la locul accidentului.  ( Art. 89 alin. 3 din OUG )

Nu constituie infracțiunea de pãrãsire a locului accidentului fapta conducãtorului autovehiculului cu regim de circulație prioritarã, dacã acesta anunțã de îndatã poliția și dupã terminarea misiunii se prezintã la sediul unitãții de poliție pe a cãrei razã de competențã s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare. ( Art. 89 alin. 4 din OUG )

Nu constituie infracțiune pãrãsirea locului accidentului, dacã victima pãrãsește locul faptei, iar conducãtorul de vehicul anunțã imediat evenimentul la cea mai apropiatã unitate de poliție. ( Art. 89 alin. 5 din OUG )

7. Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai (sau tractarea unei remorci) neînmatriculat sau neînregistrat.  Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cãrei plãcuþe cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulație în România, se pedepsește cu închisoare. ( Art. 85 alin. 1 din OUG )

8. Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai sau tractarea unei remorci cu numãr fals de înmatriculare sau de înregistrare. ( Art. 85 alin. 2 din OUG )

9. Organizarea sau participarea, în calitate de conducãtor de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice.  Deasemenea este infracțiune și se sancționeazã blocarea cu intenție a drumului public, dacã se pune în pericol siguranța circulației ori se aduce atingere dreptului la libera circulație a celorlalți participanți la trafic. ( Art. 92 alin. 3 și 4 din OUG )

10. Neîndeplinirea obligațiilor prevãzute în lege de cãtre medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vãtãmarea integritãþii corporale ori a
sãnãtãții uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecțiunilor medicale ale conducãtorului de vehicul.

11. Fapta sãvârșitã cu intenție de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuințare indicatoarele, semafoarele, amenajãrile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilã.  Deasemenea este infracțiune și se sancționeazã instalarea de mijloace de semnalizare rutierã sau modificarea pozițiilor acestora, fãrã autorizație eliberatã de autoritãțile competente, de naturã sã inducã în eroare participanþii la trafic.

12. Lãsarea fãrã supraveghere pe partea carosabilã a drumurilor publice a unui vehicul care transportã produse sau substanțe periculoase.

13. Îndeplinirea defectuoasã sau neîndeplinirea atribuțiilor de verificare tehnicã ori inspecție tehnicã periodicã a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparații sau intervenții tehnice de cãtre persoanele care au asemenea atribuții, dacã din cauza stãrii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții unei persoane, se pedepsește conform legii penale.

14. Repararea autovehiculelor având urme de accident, fãrã autorizația eliberatã de poliție.

15. Efectuarea unor lucrãri de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public și amplasarea unor construcții, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fãrã autorizaþie de construcție eliberatã în condițiile legii. Deasemenea este infracțiune și se sancționeazã persoana care nu respectã condițiile stabilite în autorizația de construcție, eliberatã în condițiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcþiilor amplasate în zona acestuia.

16. Persoana autorizatã de administratorul cãii ferate sau de cãtre administratorul unui drum public sau de cãtre executantul unei lucrãri pe partea carosabilã care nu ia mãsurile corespunzãtoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea feratã sau pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrãrilor pe drumurile publice, dacã prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care
au rezultat victime omenești sau pagube materiale. ( Art. 92, 93 și 94 din OUG )

 

Anularea permisului de conducere

Anularea permisului de conducere se dispune în urmãtoarele cazuri:

1. Titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã pentru infracțiunile enumerate mai sus;

2. Titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vãtãmarea corporalã a unei
persoane, sãvârșitã ca urmare a nerespectãrii regulilor de circulație;

3. Titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, pedeapsa complementarã a interzicerii exercitãrii profesiei sau ocupației de conducãtor de vehicule;

4. Permisul de conducere a fost obținut cu încãlcarea normelor legale, situație constatatã de instanța competentã.

5. Permisul de conducere se anuleazã și în cazul în care titularul acestuia a decedat.

( Art. 114 din OUG )

Retragerea permisului de conducere

Retragerea permisului de conducere -mãsurã tehnicoadministrativã dispusã de poliția rutierã în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în reținerea documentului și interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie; ( Art. 97 alin. 4 din OUG )

Lasă un răspuns