15. Oprirea, staționarea, parcarea

Oprirea, staționarea, parcarea

Se considerã oprire imobilizarea voluntarã a unui vehicul pe drumul public, pe o duratã de cel mult 5 minute. ( Art. 63 alin. 1 din OUG) .

NU SE CONSIDERÃ OPRIRE:
a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesarã pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacã prin aceastã manevrã nu a fost perturbatã circulația pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului având o masã totalã maximã autorizatã de pânã la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operațiunea de distribuire a mãrfurilor alimentare la unitãțile comerciale. ( Art. 63 alin. 2 din OUG ).

Obligație:  Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilã trebuie așezat lângã și în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacã printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune
altfel. Motocicletele fãrã ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte douã, una lângã alta. În afara localitãților oprirea sau staționarea voluntarã a vehiculelor se face în afara pãrții carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.( Art. 63 alin. 5 din OUG).                                                       Conducãtorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se îndepãrteazã de acestea sunt obligați sã acționeze frâna de ajutor, sã opreascã funcționarea motorului și sã cupleze o treaptã de vitezã.( Art. 141 alin. 1 din Reg.).

Interzicere: SE INTERZICE CONDUCÃTORULUI DE AUTOVEHICUL ȘI PASAGERILOR CA ÎN TIMPUL OPRIRII SAU STAȚIONÃRII SÃ DESCHIDÃ SAU SÃ LASE DESCHISE UȘILE ACESTUIA ORI SÃ COBOARE FÃRÃ SÃ SE ASIGURE CÃ NU CREEAZÃ UN PERICOL PENTRU CIRCULAȚIE. ( ART. 145 DIN Reg).

NU ESTE PERMISÃ OPRIREA SAU STAȚIONAREA ÎN TUNELURI. ÎN SITUAȚII DE URGENȚÃ SAU DE PERICOL CONDUCÃTORULUI DE AUTOVEHICUL ÎI ESTE PERMISÃ OPRIREA SAU STAȚIONAREA NUMAI ÎN LOCURILE SPECIAL AMENAJATE ȘI SEMNALIZATE CORESPUNZÃTOR. ÎN CAZ DE IMOBILIZARE PRELUNGITÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN TUNEL, CONDUCÃTORUL DE VEHICUL ESTE OBLIGAT SÃ OPREASCÃ MOTORUL. ( ART. 141 ALIN. 7 DIN Reg).

Excepție: ÎN CAZUL IMOBILIZÃRII INVOLUNTARE A AUTOVEHICULULUI ÎN PANTÃ SAU ÎN RAMPÃ, CONDUCÃTORUL ACESTUIA ESTE OBLIGAT SÃ BRACHEZE ROȚILE DIRECTOARE CÃTRE DREAPTA. ( ART. 141 ALIN. 2 DIN Reg).                                                                                                                                                                                                                                         ÎN CAZUL IMOBILIZÃRII INVOLUNTARE A AUTOVEHICULULUI ÎN PASAJE SUBTERANE SAU TUNELURI,CONDUCÃTORUL ACESTUIA ESTE OBLIGAT SÃ OPREASCÃ FUNCȚIONAREA MOTORULUI. ( ART. 141 ALIN. 3 DIN Reg. ). ÎN LOCALITÃȚI, PE DRUMURILE CU SENS UNIC, OPRIREA SAU STAȚIONAREA VOLUNTARÃ A VEHICULELOR ESTE PERMISÃ ȘI PE PARTEA STÂNGÃ, DACÃ RÃMÂNE LIBERÃ CEL PUȚIN O BANDÃ DE CIRCULAȚIE. ( ART. 141 ALIN. 4 DIN Reg.).

ÎN AFARA LOCALITÃȚILOR OPRIREA SAU STAȚIONAREA VOLUNTARÃ A VEHICULELOR SE FACE ÎN AFARA PÃRȚII CAROSABILE, IAR ATUNCI CÂND NU ESTE POSIBIL, CÂT MAI APROAPE DE MARGINEA DIN DREAPTA A DRUMULUI, PARALEL CU AXA ACESTUIA. ( ART. 141 ALIN. 5 DIN Reg. ).

SE INTERZICE OPRIREA VOLUNTARÃ A VEHICULELOR:

1. în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanțã mai micã de 25 m de colțul intersecției;

2. pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și dupã acestea;

3. pe trecerile la nivel cu calea feratã curentã și la o distanțã mai micã de 50 m înainte și dupã acestea;sau pe platforma cãii ferate industriale sau de tramvai ori în apropierea acestora, dacã          circulația vehiculelor pe șine ar putea fi stânjenitã sau împiedicatã;

4. pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

5. în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și dupã acestea;

6. în locuri sau alte condiții când vizibilitatea este redusã sub 50 m;

7. în vârf de rampã sau pantã când vizibilitatea este redusã sub 50 m;

8. în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusã sub 50 m;

9. în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilã, dacã prin aceasta se stânjenește circulația a douã vehicule venind din sensuri opuse;

10. în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducãtorii celorlalte vehicule care circulã în același sens ar fi obligați,  din aceastã cauzã, sã treacã peste acest marcaj;

11. în locul în care se împiedicã vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

12. pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificația „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulația din sens invers” sau „Prioritate fațã de circulația din sens invers” „Tunel” „Depãșirea interzisã” „Oprirea interzisã”;

13. pe pistele obligatorii pentru pietoni și/sau bicicliști  ori pe benzile rezervate  unor anumite categorii  de vehicule, semnalizate ca atare;

14. pe partea carosabilã a autostrãzilor, a drumurilor expres și a celor europene (E).

15. pe trotuar, dacã nu se asigurã spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor;

 

Staționarea voluntarã

Se considerã staționare imobilizarea voluntarã a unui vehicul pe drumul public, pe o duratã mai mare de 5 minute. ( Art. 63 alin. 1 din OUG).

SE INTERZICE STAȚIONAREA VOLUNTARÃ A VEHICULELOR:

În toate cazurile în care este interzisã oprirea voluntarã (15 cazuri) +5 situații unde se interzice numai staționarea;

1. pe drumurile publice cu o lãțime mai micã de 6 m;

2. în zona unde este aplicat pe carosabil marcajul cu semnificația de interzicere a staționãrii;

3. în dreptul cãilor de acces care deservesc proprietãțile alãturate drumurilor publice;

4. în pante și în rampe pe toatã lungimea lor;

5. în locul unde este instalat indicatorul „Staționarea interzisã” ; sau indicatorul cu semnificația „Staționare alternantã”, în altã zi sau perioadã decât cea permisã ; sau a indicatorului cu semnificația „Zona de staționare cu duratã limitatã” peste durata stabilitã. ( Art. 143 din Reg. );

Orice vehicul care staționeazã pe timp de noapte pe partea carosabilã a unui drum public, acolo unde staționarea este permisã, trebuie sã fie semnalizat cu lanterne de poziție, dacã locul de staționare nu este iluminat. ( Art. 114 alin. 1 lit. a din Reg ).

Se considerã parcare, staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzãtor. ( Art. 63 alin. 4 din OUG).

SE INTERZICE! Nu este permisã staționarea pe partea carosabilã, în timpul nopții, a tractoarelor, a remorcilor,a mopedelor, a bicicletelor, a mașinilor și utilajelor autopropulsate utilizate în lucrãri de construcții, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracțiune animalã ori a celor trase sau împinse cu mâna. ( Art. 141 alin. 6 din Reg. ).

Recomand  ScoalaRutiera.ro :

Lasă un răspuns